Metromierze dla służb drogowych

Tworzysz raporty na potrzeby gmin lub firm zewnętrznych? Chcesza zaoszczędzić czas i uniknąc pomyłek w pomiarach? Wykorzystaj możliwości metromierza iTrip z funkcjami tworzenia raportów.

Jeden z modeli metromierzy iTrip pomoże przygtować Ci czytelne raporty dla Twojego pracodawcy lub dla Twojego klienta jeśli świadczysz usługi pomiarów drogowych.
Dwie cechy uznaliśmy za niezbędne do tego zastosowania: precyzję pomiarów i dokumentację pomiarów.
Pierwszą z nich zapewniają precyzjne pomiary z dwóch czujników prędkości. Czujniki mogą pracować w kilku konfiguracjach. Można również wybrać pomiar drogi za pomocą informacji z wbudowanego modułu GPS, które można uznać za niezależne od kalibracji, temperatury opon lub nawierzchni po której porusza się pojazd. Ważną cechą rozwiązania z modułem GPS jest możliwość przekładania metromierza do różnych pomiarów którymi dokonujesz pomiarów.
Druga z nich, to możliwość tworzenia z każdego ważnego pomiaru raportu zawierającego odległości, czasy oraz współrzędne geograficzne punktów kasowania trasy.


Raport przekopiowany do PC za pomocą zewnętrznej pamięci , daje się drukować i przeglądać za pomocą wbudowanej w każdy system operacyjny przeglądarki internetowej. Możesz go również przekopiować do Excela i dalej obrabiać.

Dla kazdego metromierza który zostanie zamontowany w Naszej firmie i skalibrowany na Naszej bazie drogowej ( zatwierdzonej przez OUM Warszawa ) możemy wystawić Świadectwo wzorcowania całego układu pomiarowego: pojazd + metromierz.
Precise measurements from sensors
The preciseness of measurements is a basic feature of the tripmeter. All iTrip tripmeters have the option of connecting two sensors, which you can use in three ways:
  • measure the path with the use of one sensor
  • take the path with the use of two sensors mounted on the left and right wheel. The tripmeter calculates the route based on the sum of information from two sensors
  • you measure the path with one sensor, the other treating it as a spare one. Pay attention to the sensor assembly, its compatibility with the tripmeter and its quality. 
Some of the effects of the sensor mismatch to the tripmeter or faulty assembly can be very difficult to detect during the rally.

Metromierze dedykowane

iTrip L-100 - lekki metromierz z czytelnym wyświetlaczem LCD, wbudowanym GPS-em
Lekki metromierz z czytelnym wyświetlaczem LCD, wbudowanym GPS-em oraz możliwością "trasowania azymutów". Przebyta odległość może być liczona na podstawie sygnałów z jednego lub dwóch czujników lub wyłącznie na podstawie sygnału z systemu GPS.
Posiada unikalną funkcję tworzenia raprtów z pomiarów. Nie ma potrzeby robienia notatek podczas jazdy. Wszelkie dane o odległościach, punktach kasowania zapisane są w pamięci metromierza. Dane zapisane w metromierzu możesz skopiować za pomocą pamięci "pendrive". Pliki zapisane są formacie które otwiera każda przeglądarka internetowa. Możesz te dane kopiować do arkuszy kalkulacyjnych.
Metromierz - tripmeter iTripcomputer L-100 z GPS i trasowanie azymutów

Pozostałe metromierze

iTrip L-51 - lekki, prosty metromierz z kontrastowymi wyświetlaczami LED o wysokości cyfr 20 mm
Lekki, prosty metromierz z kontrastowymi wyświetlaczami LED o wysokości cyfr 20 mm, wbudowanym GPS-em. Przebyta odległość może być liczona na podstawie sygnałów z jednego lub dwóch czujników lub wyłącznie na podstawie sygnału z systemu GPS.
Metromierz - tripmeter iTripcomputer L-100

bbb