Metromierze dla służb drogowych

Tworzysz raporty na potrzeby gmin lub firm zewnętrznych? Chcesza zaoszczędzić czas i uniknąc pomyłek w pomiarach? Wykorzystaj możliwości metromierza iTrip z funkcjami tworzenia raportów.

Jeden z modeli metromierzy iTrip pomoże przygtować Ci czytelne raporty dla Twojego pracodawcy lub dla Twojego klienta jeśli świadczysz usługi pomiarów drogowych.
Dwie cechy uznaliśmy za niezbędne do tego zastosowania: precyzję pomiarów i dokumentację pomiarów.
Pierwszą z nich zapewniają precyzjne pomiary z dwóch czujników prędkości. Czujniki mogą pracować w kilku konfiguracjach. Można również wybrać pomiar drogi za pomocą informacji z wbudowanego modułu GPS, które można uznać za niezależne od kalibracji, temperatury opon lub nawierzchni po której porusza się pojazd. Ważną cechą rozwiązania z modułem GPS jest możliwość przekładania metromierza do różnych pomiarów którymi dokonujesz pomiarów.
Druga z nich, to możliwość tworzenia z każdego ważnego pomiaru raportu zawierającego odległości, czasy oraz współrzędne geograficzne punktów kasowania trasy.


Raport przekopiowany do PC za pomocą zewnętrznej pamięci , daje się drukować i przeglądać za pomocą wbudowanej w każdy system operacyjny przeglądarki internetowej. Możesz go również przekopiować do Excela i dalej obrabiać.

Dla kazdego metromierza który zostanie zamontowany w Naszej firmie i skalibrowany na Naszej bazie drogowej ( zatwierdzonej przez OUM Warszawa ) możemy wystawić Świadectwo wzorcowania całego układu pomiarowego: pojazd + metromierz.
Precyzyjne pomiary z czujników
Precyzyjność pomiarów to podstawowa cecha metromierza. Wszystkie metromierze iTrip mają możliwość podłączenia dwóch czujników, które możesz wykorzystać na 3 sposoby: 1. mierzysz drogę z wykorzystaniem jednego czujnika, 2.mierzysz drogę z wykorzystaniem dwóch czujników zamontowanych na lewym i prawym kole. Metromierz oblicza drogę na podstawie sumy informacji z dwóch czujników. 3. mierzysz drogę za pomocą jednego czujnika, drugi traktując jako zapasowy. Zwróć uwagę na montaż czujnika, jego kompatybilność z metromierzem i jego jakość. Niektóre z efektów niedopasowania czujnika do metromierza lub wadliwy montaż mogą być bardzo ciężkie do wykrycia podczas rajdu.

Metromierze dedykowane

iTrip L-100 - lekki metromierz z czytelnym wyświetlaczem LCD, wbudowanym GPS-em
Lekki metromierz z czytelnym wyświetlaczem LCD, wbudowanym GPS-em oraz możliwością "trasowania azymutów". Przebyta odległość może być liczona na podstawie sygnałów z jednego lub dwóch czujników lub wyłącznie na podstawie sygnału z systemu GPS.
Posiada unikalną funkcję tworzenia raprtów z pomiarów. Nie ma potrzeby robienia notatek podczas jazdy. Wszelkie dane o odległościach, punktach kasowania zapisane są w pamięci metromierza. Dane zapisane w metromierzu możesz skopiować za pomocą pamięci "pendrive". Pliki zapisane są formacie które otwiera każda przeglądarka internetowa. Możesz te dane kopiować do arkuszy kalkulacyjnych.
Metromierz - tripmeter iTripcomputer L-100 z GPS i trasowanie azymutów

Pozostałe metromierze

iTrip L-51 - lekki, prosty metromierz z kontrastowymi wyświetlaczami LED o wysokości cyfr 20 mm
Lekki, prosty metromierz z kontrastowymi wyświetlaczami LED o wysokości cyfr 20 mm, wbudowanym GPS-em. Przebyta odległość może być liczona na podstawie sygnałów z jednego lub dwóch czujników lub wyłącznie na podstawie sygnału z systemu GPS.
Metromierz - tripmeter iTripcomputer L-100
plzh-TWcsenfrdehuitruesuk

aaa