Pomiar czasu

Pomiar czasu realizujemy na imprezach sportowych które odbywają się w plenerze. Obsługujemy imprezy samochodowe oraz motocyklowe każdej rangi. Od prywatnych imprez i rajdów aż do pomiaru czasu w rajdach o randze mistrzowskiej.

Podczas trwania zawodów pojazdy wyposażone są w dostarczane przez nas nadajniki GPS. Na podstawie danych z nich oraz działania logiki systemu przekazujemy organizatorom oraz w razie potrzeby (kibicom, ZSS, obserwatorom FIA lub PZM):

  • lokalizację pojazdów
  • wyniki odcinkowe zawierające czas lub punktację
  • wyniki odcinków bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zarządzanie rajdem i bezpieczeństwem podczas rajdu

Istotną funkcją systemu jest dostarczenie organizatorowi imprezy narzędzia do zarządzania przebiegiem imprezy i zarządzeniem bezpieczeństwem załóg.
System umożliwia:

  • lokalizacje pojazdów
  • wykrywanie wjazdu, wyjazdu z odcinka specjalnego
  • wykrywanie zatrzymania na odcinku
  • dwustronna komunikację między załogą a centrum kierowania
  • lokalizację służb
  • lokalizację pieszej obsługi rajdu

Więcej informacji na stronie: rallyTimeTrack.com

Shopping Cart
Scroll to Top